Onderzoek naar Nederlandse immigranten in Finland

Maaike Wachters heeft onderzoek gedaan naar Nederlandse immigranten in Finland. Ik was een van de respondenten van haar enquete. Enkele passages uit de samenvatting van het onderzoek:

"(…) De resultaten zijn ingedeeld in verschillende onderwerpen: redenen om weg te gaan, de samenleving van ontvangst en de aanpassing van de migrant

(…) Als redenen om voor Finland te kiezen wordt de rust en de ruimte, het goede onderwijssysteem, de natuur en de mogelijkheden die Finland biedt om een eigen bedrijf op te zetten genoemd. Als reden om weg te gaan uit Nederland wordt onder andere de hufterigheid in Nederland genoemd, en met name een algemeen gevoel Nederland zat te zijn.

(…) In het geval van Finland zijn het volgens de officiële cijfers inderdaad meestal familieredenen dat mensen naar Finland emigreren. Dit wordt ook bevestigd door de antwoorden die de respondenten in deze studie geven: het grootste deel is naar Finland verhuisd om familieredenen. De tweede meest voorkomende reden is werk of studie.

(…) In de enquête werd gevraagd naar de ervaringen die men had met de Finse overheid en welke mening men daarover had. De antwoorden liepen erg uiteen.

(…) De respondenten die vóór de Finse toetreding tot de Europese Unie in 1995 zijn verhuisd hebben over het algemeen meer moeilijkheden ervaren dan de immigranten die na 1995 zijn gekomen.

(…) In de enquête werd gevraagd naar wat men heeft gedaan om zich aan te passen aan het nieuwe land. De antwoorden die werden gegeven varieerden van “niets” tot het leren van de taal en aannemen van gewoontes. Met name het leren van de taal werd veelvuldig genoemd en het deelnemen aan Finse activiteiten zoals naar de sauna gaan. (…)"

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s